Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Целодневен прием

Новини

График на дейностите по приемане на децата в детските ясли на територията на Община Варна през 2020 година

Публикувана на 26.02.2020

« Към всички новини

Обявения „График на дейностите по приемане на децата в детските ясли на територията на Община Варна през 2020 година“ на сайта на Община Варна за предстоящи класирания през съответните месеци се осъществява само при наличие на свободни места, като същият е изготвен с цел улесняване на родителите.

Съгласно изискванията на Наредба №26/18.11.2008 г. – „децата се изписват от детските ясли от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст“.

Във връзка с класиране на децата за прием 2020 година, същото ще се осъществи на 29 май и 21 август 2020 година. Децата от тези класирания ще се приемат поетапно от 01.09.2020 г. по предварително изготвен график от директора на детската ясли или по-рано при наличие на освободени места.

През останалите месеци, посочени в Графика ще се обявяват класирания при наличие на свободни места.