Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Целодневен прием

Новини

Информация за класирането на 22 юни 2020г.

Публикувана на 15.06.2020

« Към всички новини

535 места за целодневен прием 2020/2021 г. са обявени в детските ясли във Варна за класиране на 22 юни,  съобщиха от дирекция „Здравеопазване“  към Община Варна. В тази връзка електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 20 юни  до 22 юни, включително. На 23.06.2020 г. системата се отваря за редакции и регистрации.

Класирането ще бъде обявено на 22 юни до 17:00 ч., а срокът за потвърждаване на приетите деца е от 23.06.2020 г. до 10.07.2020 г. при спазване на противоепидемичните мерки.

Децата ще се приемат по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла, съобразно епидемиологичната обстановка.

Свободните места са:

ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 50 места;

ДЯ №2 “Моряче“ – 60  места;

ДЯ №3 „Зайо Байо“ – 60 места;

ДЯ №4 „Приказен свят“ – 40 места;

ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 40 места;

ДЯ №8 „Щурче“ – 50 места;

ДЯ №9 „Детелина“ – 70 места;

ДЯ №11 „Иглика“ – 60 места;

ДЯ №13 „Русалка“ – 65 места;

ДЯ №14 „Звънче“ – 40 места.

 

Във връзка с приетите „Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на Община Варна“ при извършване на класиране регистрационния номер на Заявлението няма значение. Децата ще се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия ще се прилага функция по генериране на случайни числа и децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число.

Поради предстоящ основен ремонт на сградите на ДЯ №5 „Чуден свят“ и ДЯ №7 „Роза“ в тях не се обявява прием. След приключване на ремонтните дейности ще се обяви класиране в горепосочените детски ясли.