Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Целодневен прием

Новини

Информация за родителите

Публикувана на 25.06.2020

« Към всички новини

Уважаеми родители.

На  14-ти юли ще се обявят незаетите места в самостоятелните детски ясли, а на 24-ти юли ще се извърши ново класиране. 535 деца са приети в първото за годината класиране. От тях по първо желание са 99%, а по второ – 1 %. Родителите трябва да потвърдят приема до 10-ти юли включително на място в детската ясла, при спазване на противоепидемичните мерки. Децата ще се постъпват по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла, съобразно епидемичната обстановка.

Припомняме на родителите, че прехвърляне на класирани деца от една детска ясла в друга не се допуска. Редът за промяна на желанието за прием на вече класирано дете е – отказ от настоящото класиране и подаване на ново заявление за участие в следващо класиране. Съгласно заповеди и указания на Министерство на здравеопазването в яслите се допускат деца, които са вече записани за учебната 2019/2020 г. и не се допуска прием на нови деца. При промяна на противоепидемичната обстановка и мерките за организация на дейностите, ще започне поетапен прием на класираните деца.

Заради предстоящи ремонтни дейности няма да има прием в предстоящото класиране в детски ясли №5 „Чуден свят“ и №7 „Роза“. Децата, които остават в тях ще бъдат насочени в други детски заведения, като подробна информация родителите могат да получат от директорите на двете ясли.