Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Целодневен прием

Предстоящо класиране

Свободни места за класирането на 22-10-2019

Детска яслаяслена възрастова групаЗабележка
ДЯ № 1 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”0
ДЯ № 2 “МОРЯЧЕ”5
ДЯ № 3 “ЗАЙО БАЙО”3
ДЯ № 4 “Приказен свят” 0
ДЯ № 5 “ЧУДЕН СВЯТ”4
ДЯ № 6 “МЕЧО ПУХ”35
ДЯ № 7 “ РОЗА “3
ДЯ № 8 “ЩУРЧЕ”0
ДЯ № 9 “ ДЕТЕЛИНА “10
ДЯ № 11 “ ИГЛИКА “2
ДЯ № 13 “РУСАЛКА”0
ДЯ № 14 “ ЗВЪНЧЕ “2