Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Целодневен прием

Предстоящо класиране

Свободни места за класирането на 25-09-2020

Детска яслаяслена възрастова групаЗабележка
ДЯ № 1 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”0
ДЯ № 2 “МОРЯЧЕ”5
ДЯ № 3 “ЗАЙО БАЙО”0
ДЯ № 4 “Приказен свят” 0
ДЯ № 5 “ЧУДЕН СВЯТ”0
ДЯ № 6 “МЕЧО ПУХ”10
ДЯ № 7 “ РОЗА “0
ДЯ № 8 “ЩУРЧЕ”0
ДЯ № 9 “ ДЕТЕЛИНА “25
ДЯ № 11 “ ИГЛИКА “0
ДЯ № 13 “РУСАЛКА”14
ДЯ № 14 “ ЗВЪНЧЕ “0