Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Целодневен прием

Предстоящо класиране

Свободни места за класирането на 28-05-2021

Детска яслаяслена възрастова групаЗабележка
ДЯ № 1 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”50
ДЯ № 2 “МОРЯЧЕ”120
ДЯ № 3 “ЗАЙО БАЙО”70
ДЯ № 4 “Приказен свят” 70
ДЯ № 5 “ЧУДЕН СВЯТ”80
ДЯ № 6 “МЕЧО ПУХ”60
ДЯ № 7 “ РОЗА “0
ДЯ № 8 “ЩУРЧЕ”70
ДЯ № 9 “ ДЕТЕЛИНА “80
ДЯ № 11 “ ИГЛИКА “80
ДЯ № 13 “РУСАЛКА”100
ДЯ № 14 “ ЗВЪНЧЕ “45