Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Целодневен прием

Регистрация на заявление

Системата е затворена за регистрация и редакция на заявления